ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Bekir Tünay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Hatay, Mustafa Kemal, Türk Milleti

Özet

Tarihin akışı içinde Mustafa Kemal'i en çok meşgul eden iki mesele daima dikkati çekmektedir: biri Türk milletinin geleceği, Öteki Türk yurdu. Atatürk'ün hayat boyu mücadelelerinin temelinde bu iki husus yatmaktadır.