ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İbrahim Agah Çubukçu

Anahtar Kelimeler: Türk Milleti, Türk Kadını, Kadınlar, Türk Töreleri, Toplum, Kültür

Özet

Türkler İslâmlaştıktan sonra Selçuklular, kadına karşı saygılı olma geleneğini sürdürmüşlerdir. Onların sosyal faaliyetlerine izin vermişlerdir. Daha sonraları, kenderde Arap, İran ve Bizans âdetleri yerleşmeye başlamış, ancak kırsal yerlerde Türk töresi canlılığım daha iyi korumuştur.