ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İsmail Soysal

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Barış Politikası, Reformlar

Özet

Yazar, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki olaylar zincirindeki barış politikasını ve bu politikanın dünyada yarattığı etkiyi açıklar. Yazar, Atatürk'ün Doğu ve batıdaki reformunun etkilerini de tartıştı.