ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Kemal Dal

Anahtar Kelimeler: Milli Egemenlik, Egemenlik, Türkiye

Özet

Bu makalenin ilk bölümünde yazar ulusal egemenlik kavramını tanımlar, gelişimini tarihsel bir bağlamda tanımlar ve ülkede nasıl temsil edildiğini açıklar. Makalenin ikinci bölümünde, Türkiye'de ulusal egemenlik kavramının ortaya çıkışı ve temsili tarihsel bir perspektiften açıklanmıştır.