Muzaffer Erendil

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürkçü Düşünce, Milli Birlik, Türk Milleti, Türkiye

Özet

Yazar, bir ulus ve Devlet ışığında ulusal birliğin önemini vurgulamaktadır. Daha sonra Atatürkçü ideoloji ışığında Türkiye'de milli birliğin önemine dikkat çekiyor. Türk Tarihinde Milli Birlik kavramı, Türk halkının maddi ve manevi gücünü birleştirerek Türkiye'yi zafere götürmeyi başaran Atatürk'ün önderliğinde Türk bağımsızlık savaşı zamanına kadar uzanabilir. Milli varlığın emniyet ve güven içinde sürdürülmesi ancak milli birlik ve beraberliğin korunmasıyla mümkündür.