ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Bekir Tünay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, İnsan, İnsan Sevgisi, Hümanizm, Dünya Barışı

Özet

Bu makalede Atatürk'ün insana verdiği değer ve onun hümanizmi olan bunun kaynağı ele alınmıştır. Atatürk felsefe, Aşk, Sevgi, ulus için tek millet, diğer milletler için de genişletir. Atatürk'ün bu felsefesi sadece yurt içinde değil yurt dışında da barışı korumada önemliydi.