Ziya Bursalıoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürkçülük, Eğitim, Türk Eğitim Sistemi, Türk Devleti

Özet

Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda eğitim, Türk devleti ve milletini yaşatmak için, O'nun gösterdiği amaçlara dönük, gerçekleştirdiği yapıya sahip, öngördüğü görevleri yerine getirecek bir eğitim sistemi ile yapılan eğitimdir. Esasen, Cumhuriyet Öncesi ve sonrası eğitim farklılığı, iki sistemin amaç, yapı ve görev Özelliklerinden kaynaklanmıştır.