ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hamza Eroğlu

Anahtar Kelimeler: Türk Devleti, Lozan, Lozan Antlaşması, Türklük, İstiklal, Osmanlı

Özet

Lozan Barış Andlaşması, Türklüğe karşı yapılan ağır ithamları, haksızlıkları mahkûm eden ve Türklüğün istiklâl ve hürriyet davasını belgeleyen bir vesikadır. Lozan Barışı, istiklâl Savaşma son veren ve onu milletlerarası ilişkilerde değerlendiren gerçekten büyük bir eserdir.