ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Turhan Feyzioğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, Milli Mücadele, Milli Egemenlik, Türkiye, Türk Milleti

Özet

Millî egemenlik ilkesi Türk tarihine ve Türk devlet yapısına ilk defa Atatürk'le birlikte girmiş ve yerleşmiştir. Bu ilkeyi Millî Mücadelenin ve kurduğu devletin temellerinden biri yapmış olması, Atatürk'ün başarısını sağlayan etkenlerden biridir. Bu, ayni zamanda, onun sağlam tarih bilgisinin, üstün sezgi gücünün,seçkin devlet adamlığının ve demokrasi idealine bağlılığının bir delilidir.