ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Utkan Kocatürk

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürk'ün Hastalığı, Atatürk'ün Ölümü, Atatürk'ün Sağlığı

Özet

Atatürk'ün hastalığı, son günlen ve ölümü hakkında bugüne kadar birçok açıklama yapılmıştır. Gerek O'nu tedavi eden doktorlar, gerekse yakınları ve yanında çalışanlar tarafından günümüze iletilen bu bilgiler, tarihe ışık tutuşu yanında, O'nu daha iyi tanımamızı da sağlamaktadır. Atatürk'ü 1938 Ocak ayında Yalova'da muayene ederek hastalığına ilk teşhisi koyan, bilâhare O'nun müdavi doktorları * arasında yer alarak ölümüne kadar tedavisi ile uğraşan Prof Dr. Nihat Reşat Belger'in notları ise bu bakımdan ayrı bir değer taşımaktadır.