ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Adil Dağıstan, Adnan Sofuoğlu

Anahtar Kelimeler: Sancak, Hatay Cumhuriyeti, Fransa, Türkiye, Milletler Cemiyeti, Sandler Raporu, Suriye

Özet

Mondros Mütarekesi sonrasında Fransız işgaline terk edilen Sancak, bilâhare Milletler Cemiyeti'nce Fransız "mandat" yönetimine bırakılmıştır. "Mandat" yönetiminin 1936'da sona ermesiyle ise Sancak, Türkiye'nin özellikle Atatürk'ün bizzat kararlı girişimleri ve yönlendirmesiyle bağımsızlık sürecine girmiştir. Bu aşamada Türkiye'nin uyguladığı kararlı politika ile Sancak, 1938 yılında Hatay Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkacaktır.