ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Yücel Özkaya

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Hukuk, Medeni Kanun

Özet

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana kabul edilen yasalar hakkında bilgi içermektedir.