ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Leman Şenalp

Anahtar Kelimeler: Eğitim Sistemi, Kütüphane, Eğitim

Özet

Atatürk dönemindeki eğitim sistemi içinde kütüphanelerin rolünü incelemektedir.