ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi Efendi (1852-1917)

Özcan Mert

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 331-346
0 310

Atatürk Ve Halkçılık

İsmet Giritli

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 181-188
0 395

Millî Mücadele’nin Gazetesi Hakimiyet-İ Milliye Nasıl Çıkarıldı?

Mehmet Önder

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 285-302
0 162

Atatürk Düşüncesinde Sosyal Yapı Unsurları

Tülin Günşen

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 309-322
0 322

Devrimlerin Temeli

İlhan Akın

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 175-179
0 148

Gediz Taarruzu

Ayfer Özçelik

Sayı: Temmuz 1991, Cilt VII - Sayı 21 Sayfalar: 581-589 DOI: 10.33419/aamd.703246
0 192

Atatürk’e Ait Sanılan Şiirler

Sadi Borak

Sayı: Temmuz 1991, Cilt VII - Sayı 21 Sayfalar: 479-491 DOI: 10.33419/aamd.702701
0 568

Atatürk’ün Hukuk Alanında Getirdikleri

Yücel Özkaya

Sayı: Temmuz 1991, Cilt VII - Sayı 21 Sayfalar: 499-505 DOI: 10.33419/aamd.702832
0 456

Atatürk Ve Lâtife Hanım

Niyazi Ahmet Banoğlu

Sayı: Temmuz 1991, Cilt VII - Sayı 21 Sayfalar: 519-534 DOI: 10.33419/aamd.702932
0 185

Çanakkale Muharebeleri Ve Atatürk

Fahri Çeliker

Sayı: Kasım 1994, Cilt X - Sayı 30 Sayfalar: 685-694
0 217

Kahramanlık Kavramı Ve Atatürk'ün Kişiliğinde Bu Kavramın Yeri (Trablusgarp, Çanakkale Ve Sakarya’dan İzmir'in Alınışına)

Mehmet Tural

Sayı: Kasım 1994, Cilt X - Sayı 30 Sayfalar: 695-716
0 212

Anzak Gözüyle Türk Askeri Ve Atatürk

Nilgün İnce

Sayı: Kasım 1994, Cilt X - Sayı 30 Sayfalar: 721-723
0 244

Çanakkale Muharebeleri

Suat İlhan

Sayı: Kasım 1994, Cilt X - Sayı 30 Sayfalar: 673-684
0 157

Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları Ve Milli Mücadele'ye Etkileri

Cemal Avcı

Sayı: Kasım 1994, Cilt X - Sayı 30 Sayfalar: 717-719
0 810

Atatürk ve Barış

M. Vehbi Tanfer

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 303-314
0 308

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Millî Mücadele’ye Karşı Girişimleri Ve Son Olarak Kuvay-ı Seferiye Adıyla Yeni Bir Askerî Birlik Oluşturma Çabası

Adnan Sofuoğlu

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 37-87
0 712

İttihat Ve Terakki’nin Kurucularından İbrahim Temo’nun Atatürk Ve İnkılâplar Hakkındaki Düşünceleri

Selma Yel

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 89-105
0 226

Atatürk’ün Tarih Anlayışı

Zafer Gölen

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 159-185
0 266

Atatürk’ün Tokat Gezileri

Abdullah İlgazi

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 107-158
0 176

Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi Ve Bu Görevde Gençliğin Rolü

Y. Atila Şehirli

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 235-247
0 150