Atatürk Araştırma Merkezi'nin "Atatürk Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Hakkında Yabancı Devletlerde Yayınlanmış Eserlerin Bibliyograflarının Hazırlanması ve Bu Eserlerin Türkiye'ye Kazandırılması Projesi" Hakkında

Cemal Avcı

Sayı: Mart 1997, Cilt XIII - Sayı 37 Sayfalar: 151-159
0 40

Atatürk Bibliyografyası Projesi Veri Tabanı

Ramazan Acun

Sayı: Mart 1997, Cilt XIII - Sayı 37 Sayfalar: 161-174
0 36

Hamdullah Suphi Tanrıöver ile Kastamonu'da Yapılan İki Mülakat

Mustafa Eski

Sayı: Mart 1997, Cilt XIII - Sayı 37 Sayfalar: 89-98
0 51

Atatürk'ün Almanya'ya Yaptığı Ziyaretin 80. Yıldönümü Münasebetiyle Almanya'da Parkhotel’de Açılan Atatürk Köşesi

Zekiye Kopaçlı

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 549-554
0 40

Dünya Tarihinde Kadın-Erkek Eşitliği

Hanım Halilova

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 543-547
0 27

Atatürk Ve Türk Gençliği

İlker Alp

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 433-450
0 86

Atatürk Biyografisine Katkı

Mustafa Balcıoğlu

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 539-541
0 74

İkinci Dünya Savaşı Öncesi Bulgar Basınında Atatürk ve Reformları

İbrahim Tatarlı

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 451-469
0 25

Adapazarı Kaymakamı Tahir (1919-1920)

Enver Konukçu

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 521-538
0 55

Atatürkçü Düşünceyi Ve Atatürk İlke Ve İnkılâplarını Türk Ve Dünya Kamuoyunda Tanıtıcı Eserlerin Basımı Ve Dağıtımı Projesi

Neşe Çetinoğlu

Sayı: Kasım 1997, Cilt XIII - Sayı 39 Sayfalar: 829-842
0 112

Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin Milli Mücadele Ve Atatürk İnkılâpları Karşıtı Tutum Ve Davranışları

Ali Sarıkoyuncu

Sayı: Kasım 1997, Cilt XIII - Sayı 39 Sayfalar: 788-812
0 33

Atatürk Dönemi Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilâtı İstihbarat Raporlarında Hatay Meselesi

Hamit Pehlivanlı

Sayı: Eylül 1998, Cilt XIV - Sayı 40 Sayfalar: 160-205
0 34

Atatürk'ün Manisa'yı Ziyaretleri

Mevlüt Çelebi

Sayı: Eylül 1998, Cilt XIV - Sayı 40 Sayfalar: 134-145
0 47

Atatürk'ün Konya'yı Ziyaretleri Ve İlk Ziyareti İle İlgili Gözlemler

Osman Akandere

Sayı: Eylül 1998, Cilt XIV - Sayı 40 Sayfalar: 148-157
0 26

Anzavur İsyanı

Orhan Hülagü

Sayı: Eylül 1998, Cilt XIV - Sayı 40 Sayfalar: 50-67
0 71

Mîllî Mücadele Şahsiyetlerinden Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk)

Ömer Akdağ

Sayı: Eylül 1998, Cilt XIV - Sayı 40 Sayfalar: 116-132
0 189

İzmir'den Uşak'a Yunan Harekâtı

Ahmet Özgiray

Sayı: Eylül 1998, Cilt XIV - Sayı 40 Sayfalar: 40-48
0 32

Atatürçülükte Ulusal Hedefler

Sıtkı Aydınel

Sayı: Ocak 1998, Cilt XIV - Sayı 41 Sayfalar: 376-403
0 49

Millî Mücadele'de İlk Kurşun ve Dörtyol'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Kemal Çelik

Sayı: Ocak 1998, Cilt XIV - Sayı 41 Sayfalar: 478-486
0 34

Büyük Taarruzdan Önce Yusuf Kemal Bey’in Padişahla Görüşmesi ve Avrupa Seyahati

Ömer Akdağ

Sayı: Ocak 1998, Cilt XIV - Sayı 41 Sayfalar: 488-512
0 202