ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Neşe Çetinoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürkçü Düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları, Tanıtıcı Eserlerin Basımı ve Dağıtımı Projesi

Özet

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından bilimsel araştırmalar neticesinde hazırlanmış ve hazırlanmakta olan eserler ile Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetici, yaşatıcı ve yurt dışında Türkiye'yi tanıtıcı bir proje hazırlanmıştır. Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından onaylanan "Atatürkçü Düşünceyi ve Atatürk İlke ve İnkılâplarını Türk ve Dünya Kamuoyunda Tanıtcı Eserlerin Basımı ve Dağıtımı Projesi" 10 Nisan 1997 tarihinde faaliyete geçmiştir. Proje'nin kısa ve uzun vadede olmak üzere iki amacı vardır. Kısa vadede, proje kapsamına giren eserlerin basımı ve dağıtımı ile Atatürkçü düşünce sistemi ve Atatürk ilke ve inkılâpları konularında kamuoyunu aydınlatmak ve özellikle Türk gençliğini bölücü ve yıkıcı fikir akımlarına karşı bu konularda teçhiz etmektir. Uzun vadede ise, Atatürkçü düşünce sisteminin devlet ve toplum hayatında egemen kılınmasını sağlayarak, Atatürk'ün kurmuş olduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya kamuoyuna tanıtmaktır.