ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dîl Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezince Kıbrıs’ta Gerçekleştirilen "Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu" Sonuçları

Azmi Süslü

Sayı: Temmuz 1995, Cilt XI - Sayı 32 Sayfalar: 335-336
0 90

Atatürk’te Eğitim - Bilim ve Teknik

Yüksel Ülken

Sayı: Temmuz 1995, Cilt XI - Sayı 32 Sayfalar: 551-556
0 162

Atatürk'ün Kayseri'yi Ziyaretleri

Kemal Göde

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 49-54
0 214

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Cemil Özgül

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 137-156
0 244

Elhac Hurşit Efendi

Süreyya Hami Şehidoğlu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 55-62
0 369

Kadı Hasbi Efendi

Süreyya Hami Şehidoğlu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 209-210
0 136

Türk Dünyası ve Atatürkçü Çağdaşlaşma

Suat İlhan

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 63-70
0 150

Millî Mücadele’de Yurt ve Dünya

Sadi Irmak

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 517-520
0 135

Atatürk ve Millî Birlik

Özkan İzgi

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 671-676
0 118

Türk Milletinin En Medenî, Refah Seviyesi Yüksek Bir Millet Olarak Varlığını Yükseltmede Atatürkçülük (Bir Sistem Yaklaşımı)

Necdet Öztorun

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 527-550
0 162

Atatürkçü Çağdaşlaşma Yönünden Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına Tam Üyeliği

Hülya Baykal

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 741-762
0 306

Atatürk’ün Yaşamından: Almanya Seyahati

Fahri Çeliker

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 651-664
0 506

Atatürk ve Seçim

Tuncer Baykara

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 645-650
0 270

Atatürkçülükte Millileşme, Lâikleşme, Çağdaşlaşma (Medeniyetçilik)

Reşat Kaynar

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 521-526
0 219

Millî Mücadele’de İngiliz Basını

Ergün Aybars

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 603-636
0 304

Atatürk’te Eğitim-Bilim ve Teknik Anlayışı

Yüksel Ülken

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 551-556
0 103

Atatürk Biyografisinden Sayfalar III

Cemal Enginsoy

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 567-602
0 120

Atatürk - Yahya Kemal Dostluğu

Mehmet Önder

Sayı: Temmuz 1988, Cilt IV - Sayı 12 Sayfalar: 637-644
0 165

Nutukta Azınlıklar Meselesi ve Atatürk’ün Azınlıklar Hakkındaki Görüşleri

Suat Akgül

Sayı: Temmuz 1994, Cilt X - Sayı 29 Sayfalar: 443-458
0 284

Millet Mekteplerinin Yapısı ve Çalışmaları

Mustafa Albayrak

Sayı: Temmuz 1994, Cilt X - Sayı 29 Sayfalar: 471-482
0 213