ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hülya Baykal

Anahtar Kelimeler: Atatürkçü, Çağdaşlaşma, Türkiye, Avrupa Toplulukları

Özet

Atatürkçü çağdaşlık ve Avrupa Topluluklarıyla bütünleşme, bir yandan birbirinin nedeni, diğer yandan birbirinin sonucu olan iki önemli oluşumdur. Türk toplumu Atatürkçü çağdaşçılık gereği olarak ve onun sayesinde Avrupa Topluluklarının kapısına gelmiştir.