ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Nusret Baycan

Anahtar Kelimeler: Subay, Şehit, Türk İstiklal Harbi

Özet

Bu çalışmada Türk İstiklâl Harbinde şehit düşen subayların listesi hazırlanmış ve okuyuculara sunulmuştur.