Edip Semih Yalçın

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, İlan, Emek

Özet

Cumhuriyet, dilimize Arapça "Cumhur" kelimesiyle girmiştir. Cumhur, halk, ahali, büyük kalabalık anlamlarını ihtiva eder. Toplu bir halde bulunan kavim yahut millet demektir. Bu tanımdan hareketle Cumhuriyet veya Cumhuri Devlet ifadesi ise, İktidarın millete, umûma ait olduğunu öngören devlet şekli anlamına gelmektedir.