Baktıgül Kalambekova

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Milli Ekonomi, Küreselleşme

Özet

29 Ekim'de 80. yıldönümü kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi ve resmi hayatına, devlet ve asker adamı sıfatıyla öncülük ettiği faaliyetlerin yurt içinde ve uluslararası ilişkilerde yansımalarına ilişkin geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar ve belgesel yayınlar mevcuttur. Türk milletinin Uluu Jolbaşcısı'nın (Önder'in) bıraktığı tükenmez miras, geniş kapsamı ve derin içeriği ile her dönem anlayarak okumaya ve güncelleştirerek algılamaya şayan olduğunu görmek mümkündür.