N. Fahri Taş

Anahtar Kelimeler: Erzincan, İsyanlar, Ermeniler

Özet

Berlin anlaşmasına kadar Türkler ile Ermeniler arasında bir husumetin olmadığı konusunda yerli ve yabancı ilim adamları ittifak etmektedirler. Öyleyse, Anadolu'da Ermeni olaylarının çıkmasına sebep olan hususlar nelerdir?