Mustafa Eski

Anahtar Kelimeler: Mustafa Necati, Türkiye, Eğitim

Özet

Dünyada, kısa süren hayatlarında büyük başarılar sağlamış devlet adamlarının sayısı oldukça azdır. Yakın tarihimizde, en zor görevleri üstlenen Mustafa Necati bunlardan birisidir.