ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Adil Dağıstan

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Mustafa Suphi, Kurtuluş Savaşı

Özet

Bilindiği gibi, Millî Mücadele yıllarında Anadolu özellikle 1919 yılından 1922 yılı ortalarına kadar, çok yoğun diyebileceğimiz bir şekilde "Sol faaliyetlere sahne olmuştur. Bu durumun en belli başlı sebebinin o yıllarda adeta kendiliğinden oluşan Türk-Sovyet yakınlaşmasından dolayı olduğu malumdur.