ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ethem Ruhi Fığlalı

Anahtar Kelimeler: İslâm, Laiklik

Özet

İslâm, ve laiklik, son yıllarda, gazetelerin, dergilerin, televizyonların, ulusal ve hattâ uluslararası siyasetin gündeminde daima üst sıralarda yer alan ve hakkında pek çok şey söylenen konuların başında gelmektedir.