ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İlker Alp

Anahtar Kelimeler: Batı Trakya Türkleri

Özet

Yunanistan'ın/ takip ettiği "Megali İdea" (büyük ülkü) politikasından/ yani yayılmacı emellerinden dolayı, Türkiye ile birçok anlaşmazlığı vardır. Bunlar arasında Kıbrıs, karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, FIR (uçuş bilgi bölgesi) hattı, Ege adalarının silâhsızlanması, Batı Trakya ve Türk azınlığı meseleleri daha önemli olanlarıdır. Ayrıca Yunanistan, Türkiye'ye karşı yürütülen bölücü, yıkıcı, terör, kaçakçılık vd. zararlı faaliyetleri desteklemekte, her vesileyle ülkemize karşı düşmanca tavırlar sergilemektedir. Bu da, iki devlet arasındaki uzlaşma yollarını tamamen kapatmaktadır.