ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Zeki Hafızoğulları

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Hukuk Sistemi, Laiklik, Hukuk Devrimi

Özet

Türk hukuk devrimi birçok bakımdan övülebilir. Ancak, onu muhteşem kılan nitelik, özünü, çekirdeğini teşkil eden lâiklik düşüncesidir. Lâiklik, esas itibariyle, toplumlardaki iktidar olgusu üzerine verilen bir değer hükmüdür. Gerçekten, din ve bilim, toplumsal yaşamın iki yönüdür, evreni farklı iki algılama biçimidir.