ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mustafa Eski

Anahtar Kelimeler: Kâzım Karabekir, Kastamonu

Özet

Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa 1922 yılında Trabzon, İnebolu ve Kastamonu yolunu izleyerek Ankara'ya gelmiştir. Kastamonu'dan geçerken benzeri görülmedik bir tezahüratla karşılanmış; iki gece burada kalarak, vatandaşlarla konuşmuş ve bazı ziyaretlerde bulunmuştur.