ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İsmet Giritli

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kültür, Sanat

Özet

En büyük Türk Milliyetçisi Atatürk'e göre "Millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur". Kısaca "ortak kültür" millet olmanın temel unsurudur. Atatürk'ün tarih, dil ve güzel sanatlar konularına eğilmesinin nedeni de budur.