ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Necat Tüzün

Anahtar Kelimeler: Atatürk, İnkılaplar, Laiklik, Demokratik

Özet

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün inkılâplarından birisi olan lâik hukuk devleti, konumuzun temelini teşkil etmektedir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini insan haklarına dayalı millî, demokratik ve lâik sosyal hukuk devleti esasları üzerine inşa etmiştir.