ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Abdurrahman Çaycı

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Bilim, Üniversite, Türkiye, Eğitim, Akademi, Çağdaşlaşma

Özet

Esasen Atatürk üniversiteleri Türkiye'nin kültür birliğini oluşturacak kuruluşlar olarak düşünmüş ve 1930'lardan itibaren hız verdiği millî kültür politikasının bir aracı olarak çağdaş bir yapıda oluşmalarına itina göstermiştir. Türkiye'de bugün mevcut akademik araştırma ve çalışma düzeni, akademik potansiyel ile çağdaş medeniyet ve kültüre bakış açısı, Atatürk'ün hazırlamış olduğu üniversite reformunun bir sonucudur diyebiliriz.