ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Zeynep Korkmaz

Anahtar Kelimeler: Türk, Türklük Şuuru, Milli Kültür, Milli Mücadele

Özet

Dil aynı zamanda millet ile millî kültür arasındaki manevî bağı perçinleyen ve Türklük şuurunu ayakta tutan bir manevî varlıktır. Atatürk'ün "Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir.