ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Yücel Özkaya

Anahtar Kelimeler: Türk Milleti, Ulusal Bağımsızlık, Zararlı Dernekler, Kurtuluş Savaşı

Özet

Düşman işgali nedeni ile, her yerde, her bölgede vatanseverler kurtuluş yollan düşünmeye, aramaya ve bunun sonunda da yöresel dernekler kurmaya başladılar. Bu yararlı derneklere karşın, zararlı dernekler de faaliyetlerini attırmaktaydılar.