ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Özkan İzgi

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Tarih, Tarih Bilimi, Türk Tarihi

Özet

Millî Mücadele döneminde hep ileriye bakan Atatürk, yeni devletini kurduktan sonra geçmişe dönerek, devletin sağlam temellere dayanması için "tarih ilmi"yle meşgul olmaya başlamıştır. Atatürk esasında daha okul sıralarında, gençlik yıllarında, tarihe büyük ilgi duymuştur. Siyasî hayattaki başarılarında geniş tarih bilgisinden büyük çapta istifade etmiştir.