ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Cihat Akçakayalıoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Türk İstiklal Harbi

Özet

Bu yazıda, Kurtuluş Savaşımızdaki, bu arada İstiklâl Harbi'ndeki çeşitli askerî harekâtın dile getirilmesinden çok, savaşın nedenleri, evreleri, sonuçları ve önemi ile Atatürk'ün bu savaştaki rolü, hizmetleri üzerinde durulacaktır.