ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Yüksel Ülken

Anahtar Kelimeler: Atatürk, İnsan Sevgisi

Özet

Türk inkılâbı, insanı temel alan, İnsanı yücelten öze sahip bir inkılâptır. Çok açık olarak görülmektedir ki, Atatürk düşüncesine evrensel boyutlar kazandıran insan sevgisidir.