ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Yılmaz Altuğ

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türk Milleti, Çağdaşlaşma, Reformlar

Özet

Türkiye'nin en büyük talihi en muhtaç olduğu zaman Atatürk'e sahip olmasıydı. Atatürk kurtuluştan sonra çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için sosyal alanda da reformlar, inkılâplar yapılması gereğine inanıyordu.