ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Suat İlhan

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Askeri Lider, Cepheler

Özet

Atatürk klâsik askerî harekâtın en büyük ustasıdır. Bu makalede Atatürk'ün sadece dört emri incelenmiştir. Bunlar harp yönetimini de etkileyen, politik değerleri ve ağırlıkları olan emirlerdir.