ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Sadi Irmak

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Dış Politika, Türkiye

Özet

Atatürk'ün dış politika ilkeleri, onun dünya görüşü ile tam bir uyumluluk gösterir. Bu dünya görüşünü şu üç noktada toplamak mümkündür: 1. Tam bağımsızlık, 2. Millet egemenliği, 3. Kökten çağdaşlaşma.