ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Vahdet Keleşyılmaz

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Kafkasya, Osmanlı Devleti, Teşkilât-ı Mahsûsa, Enver Paşa

Özet

Bu makalede Sarıkamış faciası ile sonuçlanan Kafkas harekâtının belki de bugüne kadar yapılmış çalışmaları bir başka açıdan takviye edecek olan- farklı bir boyutuna değinilecektir: Jeopolitik, strateji ve uluslararası ilişkiler açısından çok önemli bir Teşkilât-ı Mahsûsa faaliyeti sergilenecektir