ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Naim Sönmez

Anahtar Kelimeler: hükümet, kanun değişikliği

Özet

23 Nisan 1920 tarihinde B.M.M. açıldıktan sonra, meclise bağlı olarak kurulacak olan hükümet İle ilgili hukuki düzenleme, 2 Mayıs 1920 tarihinde gerçekleştirilmiştir. "Hükümet Üyelerinin Seçim Usulüne Dair Kanuncun, seçim yöntemini belirleyen ikinci maddesi bundan sonra, biri 4 Kasım 1920 ve diğeri 8 Temmuz 1922 tarihine olmak üzere iki defa değiştirilecektir. Bu kanun da diğer bazı kanunlar gibi, gruplaşma ve gruplar arası ilişkileri göstermesi bakımından önemlidir.