Reşat Kaynar

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürkçülük

Özet

Atatürkçülüğü anlatırken önce bu sistemin elemanlarını bütünüyle göstereceğiz. Bunu yaptıktan sonra Atatürkçülüğün oluşumunu anlatacağız.