ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İhsan Doğramacı

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Eğitim, Türkiye, Türk Eğitim Sistemi

Özet

Atatürk'ün gerçekleştirdiği önemli inkılâplardan biri de eğitimde çağdaşlaşmanın bir aşaması olarak medreseyi kaldırıp eğitim birliğini sağlamış olmasıdır. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te kabul edilen "Tevhid-i Tedrisat" yani Eğitim Birliği Kanunu ile gerçekleştirmiştir.