ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Alparslan Aliağaoğlu, Faruk Alaeddinoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Barış, Türk İmajı, Turizm, Turizm Çeşitleri

Özet

Atatürkçü düşünce, bugüne kadar yapılan çalışmalarda, farklı bakış açı-larıyla ele alınmıştır. Bu çalışmada amaç, Atatürkçü düşünce sistemini tu¬rizm açısından ele almaktır. Çalışmada Atatürk'ün'Söylev ve Demeçleri ile Atatürkçü Düşünce adlı kitap kaynak olarak kullanılmış ve Atatürkçü dü¬şünce sistemi içinde turizm olayının rahatça gelişebilme imkâmna sahip ol¬duğu görülmüştür. Atatürkçü düşünce-turizm açısından incelendiğinde, "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi, "Yurtta Turizm, Dünyada Turizm" ifadesiyle eş anlamlıdır. Atatürkçü düşüncenin diğer bileşenleri ile birlik¬te düşünüldüğünde, aynı ilke, Türkiye'nin barışçı imajına olumlu katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türk turizminin bir sloganı da "Atatürk'ün Ülke¬sine Hoş Geldiniz" olmalıdır. Atatürkçü düşünce sisteminde gençlik ve kültür turizmi ile ekoturizm ön plâna çıkan turizm şekil ve çeşitlerindendir.