ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Serap Taşdemir

Anahtar Kelimeler: Millî Mücadele, Amasya, Amasya Tamimi, Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet’in Doğum Belgesi

Özet

Bu makalede, Mondros Mütarekesinden sonra İtilâf Devletleri'ne karşı başlatılan Türk Millî Mücadele hareketi içinde, Mustafa Kemal Paşanın Samsun'dan Amasya'ya gelişi ve Amasya'da Millî Mücadele'nin başlangıç ateşini yakarken yaşadıkları ile "Cumhuriyetin doğum belgesi" olan Amasya Tamimi'nin ortaya çıkışı, önemi ve etkileri üzerinde durulacaktır.