ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ayten Sezer Arığ

Anahtar Kelimeler: Eski Türkler, Osmanlı, Atatürk, Türkiye, Kıyafet, Şapka

Özet

Bu yazıda Türklerin yaklaşık 4000 yıllık dönemde kıyafetlerindeki değişim ve gelişimin kısa bir tarihi üzerinde durulmuştur. Değişik coğrafya, kültür ve medeniyetler ile politikaların kıyafete yansımaları ortaya konmaya çalışılmıştır.