ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hamit Pehlivanlı

Anahtar Kelimeler: Kırıkkale Halkevi, İttihat ve Terakki Partisi, Esat Uras, Memduh Kutay, Ali Akyürek

Özet

Kırıkkale, Cumhuriyet döneminde kurulan şehirlerdendir. Yeni kurulan bu şehirde toplumun şekillenmesinde Kırıkkale Halkevi önemli bir role sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan kuruluşu gibi çalışan bir sivil toplum kurumudur.