ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Osman Turgut

Anahtar Kelimeler: 76. yıl, Teokratik, Cumhuriyet

Özet

Lider, yaşadığı çağdan, yaşadığı toplumdan bir parçadır, fakat ufku derin, ufku açık insandır. Alıp içinde olduğu şartlan ve toplumu götürebilmeliydi aydınlık yannlara. Olabilmeliydi gerektiğinde bir nefer, gerektiğinde bir kumandan. Korkusu sadece toplumunun gözünden azledilme olmalıydı, makam, mertebe, mal ve mülk olmamalıydı zerrece arzusunda...