ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ramazan Çalık

Anahtar Kelimeler: Colmar Freiherr Von Der Goltz, Almanya ve Osmanlı İlişkileri, Diplomatik İlişkiler

Özet

Almanya Dışişleri Bakanlığı "Politisches Archiv"de Türkiye hakkında birçok belge bulunmaktadır, Az sayıda araştırmacı, Özellikle II. Abdülhamid dönemi Ermeni olaylarını ihtiva eden, yayınlanmamış bu belgelerden faydalanmıştır. Bunlardan çok önemli biri de, 19. yüzyılın sonlarında Türkiye'de bulunan Alman askerî heyetine mensup General Goltz'un Kölnische Zeitung'ta. yayınlanan bir makalesidir. Burada, kısaca General Goltz hakkında bilgi verilecek; onun bazı konulardaki çok ilgi çekici görüşleri de, Türkçe çevirileri ve Almanca metinleri ile Ekler kısmında sunulacaktır,