Handan Durmuşoğlu

Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Atatürk, Liderlik

Özet

Toplam Kalite Yönetimi, aslında bir liderlik biçimidir. Bir lider ve ekip ile Planla, Uygula, Kontrol Et, Yürüt döngüsünün tekrarlandığı bir süreç ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir sistemdir.